Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine

Spletno mesto www.vsezavse.si je spletna trgovina, ki deluje v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov. Ob prijavi v sistem, obiskovalec pridobi uporabniško ime in geslo, s katerima ob vsakem obisku spletnega mesta lahko dostopa tudi do svojega računa (Moj profil) oz. pridobi pravico do nakupa. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine, pravice uporabnika ter poslovni odnos med lastnikom spletne trgovine, ponudniki artiklov in potrošnikom.

 

Cene in ažurnost podatkov

Vse cene so v EUR in vsebujejo predpisani DDV. Zavezanci za DDV so dolžni ob registraciji navesti tudi svojo davčno številko.

SPLETNA CENA (artikli v akciji) veljajo samo za nakupe preko spletne trgovine www.vsezavse.si in hkrati za nakupe, ki niso namenjeni nadaljnji prodaji. Popusti se ne seštevajo. Ponudnik skuša čim bolje skrbeti za ažurnost in pravilnost podatkov, ki so navedeni na spletu. Kljub temu, pa se lastnosti artiklov, dobavni rok in cena spreminjajo, tako da obstaja možnost, da ponudnik ne utegne sočasno s spremembo popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, se kupca obvesti o spremembah ter omogoči preklic ali zamenjavo naročenega artikla.

V primeru, da se cena artikla tekom obdelave naročila spremeni, bo ponudnik kupca o tem obvestil. Ponudnik bo po svojih najboljših močeh skušal v vsakem primeru kupcu zagotoviti nižjo ceno oz. ponuditi ustrezno rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo.

 

Naročanje

Naročanje poteka prek Interneta 24 ur na dan, vse dni v letu. Potrošnik izbira in naroči izdelke, ki so mu na voljo v spletni trgovini, razvrščeni v kategorijah.

Po oddaji naročila, kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto. V njem so navedeni izdelki in količine, ki jih je kupec izbral. Kupcu so izčrpni podatki o statusu in vsebini naročila vselej dostopni v spletni trgovini v rubriki Profil obiskovalca (povezava MOJ PROFIL). O morebitni spremembi naročila oz. preklica, mora kupec o tem ponudnika obvestiti na email naslov info@vsezavse.si, kjer mora navesti tudi številko nakupa, ki je omenjena v elektronskem sporočilu o nakupu.

 

Poštnina za dostavo znotraj Slovenije

Poštnina se obračunava po veljavnem ceniku Pošta Slovenija.
V primeru plačila po povzetju vam Pošta Slovenije po svojem veljavnem ceniku zaračuna še plačilo posebne položnice (kot bi jo plačali pri bančnem okencu). Ta znesek trenutno znaša 0,98 EUR.

 

Vračilo blaga, odstop od pogodbe, reklamacije

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, ima potrošnik pravico, da v 14 dneh obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je potrošnik podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe (2.odstavek b43.d člena ZVPot). Celotne stroške pošiljanja in/ali vračila blaga v primeru vračila krije kupec, v primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila.
Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.
Pri prodajnih pogodbah lahko podjetje zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.Možnost vračila blaga ne velja za: 
 • programsko opremo, avdio in video nosilce 
 • če je že odprl varnostni pečat in/ali artikel odstranil iz originalne embalaže (pri avdio in video posnetkih, računalniških programih, računalniških igrah) 
 • če je poškodovana nalepka, ki varuje izdelek od nepooblaščenega servisnega posega 
 • če gre za izdelek narejen po navodilih potrošnika in prilagojen njegovim potrebam
Vse ostale ugovore, pripombe, zahtevke izjave ali morebitne pohvale ali pritožbe nam lahko pošljete ne elektronski naslov info@plusinvest. Te bomo v podjetju nemudoma obravnavali ter vam na njih pisno odgovorili, najkasneje v roku 30 dni od prejema. V primeru da se ne bi strinjali z rešitvijo svoje pritožbe imate pravico podati pobudo za začetek postopka mediacije preko platforme za spletno reševanje sporov.

 

Reklamacije

Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.
Napaka je stvarna:

 1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
 2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.
Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.
Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.
Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.
Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.
Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.
Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:
odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali vrne plačani znesek.
V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena.
Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

 

Načini plačila

Ponudnik omogoča naslednje načine plačila:
 • z gotovino po povzetju ob dostavi, 
 • 100% avans z nakazilom na račun upravitelja spletne trgovine - Plus invest d.o.o. po ponudbi / predračunu 
 • s plačilno oz. kreditno kartico
 • osebni prevzem in plačilo na sedežu ponudnika Plus invest d.o.o.
 

Plačilne in kreditne kartice

Plačnik, ki je lastnik plačilne ali kreditne kartice mora biti ista oseba ali organizacija, kot podatki v profilu uporabnika. 
Po oddaji naročila ni možna sprememba vsebine naročila oz. končnega zneska naročila.

Plačilo s plačilnimi karticami Mastercard, Visa.
Plačilo s sistemom PayPall.

Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku upravljavca spletnega mesta in tako kupcu dostopna 24 ur na dan v njegovem uporabniškem profilu.


Varovanje podatkov

Kot kupcu vam pripadajo vse pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov. Z registracijo na spletni strani www.vsezavse.si dovoljujete, da podjetje Plus invest, d.o.o. z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in neposrednega trženja vzpostavi, vzdržuje in upravlja z vašimi osebnimi podatki za neomejeno časovno obdobje. Podjetje Plus invest, d.o.o. zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Kadarkoli lahko pisno ali po telefonu zahtevate, da v 15 dneh trajno ali začasno prenehamo uporabljati vaše osebne podatke za namen neposrednega trženja.

 

Avtorske pravice

Spletno mesto www.vsezavse.si je v lasti podjetja Plus invest, d.o.o.. Vse pravice so pridržane. Vsebine na spletnih straneh lahko vsebujejo gradivo, katerega avtorske pravice so lahko tudi last tretjih oseb. Zato je vsakršno posredovanje informacij iz spletnih strani dovoljeno samo s pismeno odobritvijo lastnika Plus invest d.o.o.

Pridržujemo si pravico do spremembe pogojev brez predhodnega obvestila.

Za morebitne spore je pristojno sodišče v Celju.


Nadzor pogodbenih pogojev

Pravna podlaga za nadzor (izsek ZVPot)- določbe glede pogodbenih pogojev:
22. člen

 1. Za pogodbene pogoje po tem zakonu se štejejo vse sestavine pogodbe, ki jih določi podjetje, zlasti tiste, ki so določene v obliki formularne pogodbe ali splošnih pogojev poslovanja, na katere se pogodba sklicuje. 
 2. Pogodbeni pogoji zavezujejo potrošnika le, če je bil pred sklenitvijo pogodbe seznanjen z njihovim celotnim besedilom. 
 3. Šteje se, da je bil potrošnik seznanjen s celotnim besedilom pogodbenih pogojev, če ga je nanje podjetje izrecno opozorilo in če so mu bili dostopni brez težav. 
 4. Pogodbeni pogoji iz prvega odstavka tega člena morajo biti jasni in razumljivi. 
 5. Nejasna določila je treba razlagati v korist potrošnika.

23. člen

 1. Podjetje ne sme postavljati pogodbenih pogojev, ki so nepošteni do potrošnika. 
 2. Pogodbeni pogoji iz prejšnjega odstavka so nični.

24. člen

 1. Pogodbeni pogoji se štejejo za nepoštene, če: 
  • v škodo potrošnika povzročijo znatno neravnotežje v pogodbenih pravicah in obveznostih strank ali 
  • povzročijo, da je izpolnitev pogodbe neutemeljeno v škodo potrošnika ali 
  • povzročijo, da je izpolnitev pogodbe znatno drugačna od tistega, kar je potrošnik utemeljeno pričakoval ali 
  • nasprotujejo načelu poštenja in vestnosti.
 2. Pogodbene pogoje je treba razlagati v povezavi z drugimi pogoji v isti pogodbi ali v drugi pogodbi med istima strankama in ob upoštevanju narave blaga oziroma storitev in vseh drugih okoliščin v zvezi s sklenitvijo pogodbe.
 3. Če so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka tega člena, se šteje za nepošten pogodbeni pogoj zlasti določba:
  • po kateri lahko podjetje odstopi od pogodbe v vsakem primeru; 
  • s katero se potrošnik odpove pravici do uveljavljanja določenih ugovorov (npr. ugovor zaradi ničnosti, spodbojnosti, neizpolnitve ali nepravilne izpolnitve pogodbe); 
  • po kateri cena ni določena ali ni dovolj določena; 
  • ki izključuje odgovornost za škodo, ki jo je podjetje ali oseba, za katero je podjetje odgovorno, povzročila namenoma ali iz malomarnosti; 
  • s katero si podjetje zagotovi neprimerno dolg rok za izpolnitev potrošnikovega naročila; 
  • s katero se podjetju dovoljuje, da enostransko spremeni pogodbene pogoje, ki so bistveni za pogodbeno razmerje; 
  • po kateri si podjetje pridrži pravico odločati, ali je dobavljeno blago v skladu s pogoji iz pogodbe; 
  • s katero se določi pogodbena kazen v korist podjetja; 
  • s katero lahko podjetje prenese svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, ki v pogodbi ni bila navedena po imenu; 
  • s katero se na potrošnika prenese dokazno breme, ki ga po veljavnem pravu nosi podjetje; 
  • ki izključuje ali omejuje odgovornost podjetja za primer smrti ali poškodb potrošnika, ki so posledica dejanja ali opustitve podjetja; 
  • ki od potrošnika zahteva plačilo nesorazmerno visokega nadomestila v primeru, ko potrošnik ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti; 
  • ki podjetju omogoča, da brez primernega odstopnega roka odstopi od pogodbe, sklenjene za nedoločen čas; 
  • ki podjetju omogoča, da enostransko in brez navedbe razlogov spremeni lastnosti blaga ali storitev, ki so predmet pogodbe; 
  • ki podjetju omogoča, da ceno blaga ali storitev določi ali zviša ob dobavi, potrošniku pa ne daje možnosti odstopa od pogodbe, če je tako določena cena previsoka glede na ceno, dogovorjeno ob sklenitvi pogodbe; 
  • ki podjetju daje izključno pravico razlage pogodbenih določil; 
  • ki potrošnika zavezuje k izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti tudi v primeru, ko podjetje ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti; 
  • ki omejuje ali izključuje potrošnikove pravice do pravnega varstva, zlasti še določbe, ki potrošniku omejujejo dostop do dokaznega gradiva; 
  • ki daje podjetju pravico do podaljševanja pogodbe sklenjene za določen čas, kadar je rok, v katerem lahko potrošnik izrazi željo, da ne bo podaljšal pogodbe, nerazumno kratek; 
  • ki omejuje obveznost podjetja, da spoštuje obveznosti, ki so jih prevzeli njegovi zastopniki.

 

Izvensodno reševanje sporov

Za reševanje morebitnih potrošniških sporov vam je na voljo platforma za spletno reševanje sporov - https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

 

Opis tehničnih postopkov za sklenitev pogodbe

 • Ko najdete želeni izdelek in bi želeli opraviti nakup po izpisani ceni, kliknite gumb Dodaj v košarico. Če bi želeli še kaj dodati, lahko pritisnete gumb Nazaj v trgovino, kjer boste ponovili prvi korak.
 • Ko imate vse izdelke izbrane z gumbom V košarico, imate v košarici možnost spremembe količin, ki jih spreminjate z gumbom + ali -, s križcem pa lahko izbrani izdelek odstranite.
 • Spodaj izberite način dostave, ki vam najbolj ustreza. Če je treba doplačati za poštnino, se bo cena temu primerno spremenila. Zgoraj desno lahko izberete način plačila. Če izberete plačilo po povzetju, bo po prejetju izdelka z dostavno službo treba plačati kurirju, ki vam je blago dostavil. V primeru plačila po predračunu vam pošljemo predračun z vsemi podatki za nakazilo zneska.
 • Po izbiri plačila kliknite Nadaljuj na naslednji korak. V polje Podatki o plačniku zapišite vse svoje podatke, če pa imate še kakšne opombe, jih zapišite v polje Dodatne informacije.
 • Na koncu je treba še klikniti, da se strinjate s pogoji poslovanja družbe Plus invest d.o.o. Ko zaključite, izberite le še Potrdi in zaključi nakup.
 

Tehnična sredstva za prepoznavanje in popravo napak pred oddajo naročila

Preden kupec odda naročilo se mu odpre predogled naročila na podlagi katerega lahko preveri podatke, ki jih je izpolnil za potrebe oddaje naročila. V primeru napačnega vnosa, lahko kupec napake popravi v košarici. V kolikor naročila ne želi oddati lahko stran zapre ali zapusti oddajo naročila in tako prekine oddajo in potrditev naročila.


Račun velja kot pogodba


Obrazec za odstop od pogodbe  

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11915

 

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja se strinjate z uporabo le teh. Več o piškotkih